Експертна думка

Культурні особливості ділової поведінки та успішна кар’єра в ЄС

Щербина Тетяна Володимирівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, заступник директора ННІ БіЕМ із профорієнтаційної роботи

Щербина Тетяна Володимирівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук,  заступник директора ННІ БіЕМ із профорієнтаційної роботи

Вже давно не новина, що велика кількість українських студентів щорічно отримує роботу закородоном. Основними країнами, до яких вони прямують, залишаються країни ЄС. Традиційно пальму першості тримають Німеччина, Великобританія, Польща, куди студенство направляється на різні сезонні роботи. Однак, є і значна частина випускників, які шукають та знаходять працевлаштування за фахом.

Але тільки випускники спеціальностей, дотичних до міжнародних відносин, розуміють з якими складнощами у спілкуванні, окрім мовного бар’єру, можна стикнутися.

Тож сьогодні пропонуємо поглянути на міжнародні ділові комунікації із позиції крос-культурного аналізу. А допоможе нам у цьому карта культурних відмінностей.

Цей інструмент був запропонований Ерін Мейер, американскою дослідницею, у її роботі «Карта культури: прориви через невидимі межі глобального бізнесу» та може бути використаним для того, щоб проаналізувати, які саме аспекти ділового спілкування можуть викликати певні непорозуміння між представниками різних країн.

Зазначимо, що крім робіт Е. Мейер у сфері крос-культурних відносин є купа інших відомих досліджень та прізвищ. Наприклад, Е. Холл, Р. Льюїс, Г. Хофстеде, Р. Тромпенаарс, – усі вони пропонували власні підходи до визначення культурних відмінностей, їх класифікації та дослідження. Однак, побудова карти культурних відмінностей є одним із найбільш  наглядних інструментів для практичного застосування.

Тож у власній класифікації культурних особливостей Е. Мейєр виділяє наступні вагомі характеристики у діловому спілкуванні в різних країнах:

  • Комунікації: високий (насичений глибокий зміст у взаємодіях) та низький (прості, багатослівні та зрозумілі) контекст.
  • Критика: коли ви даєте негативний відгук, чи даєте його безпосередньо, або віддаєте перевагу бути непрямим та стриманим (пряма та непряма).
  • Переконання: спочатку принципи чи практика.
  • Лідерство: чи є люди в групах рівноправними, чи вони віддають перевагу ієрархії (егалітарне, ієрархічне).
  • Прийняття рішень: на основі консенсусу, згори-вниз.
  • Довіра: на основі задач, що вирішуються, на основі відносин.
  • Незгода: конфронтація або запобігання конфронтації.
  • Планування часу: вони сприймають час як абсолютні лінійні точки або вважають його гнучким діапазоном (лінійний час, гнучкий час).

На основі цих культурних характеристик пропонується побудувати 8 шкал культурних вимірів, розмістивши культури, які порівнюються, на відповідних місцях. В результаті отримаємо 8 лінійних відрізків, де країни будуть знаходитись на різних відстанях одна від одної. Зважаючи на культурне різноманіття, такі мапи варто будувати для кожної окремої пари країн. Чим більша відстань від країни до країни – тим сильнішим буде прояв такої особливості. Наприклад, для першої шкали мапа для деяких країн Європи матиме такий вигляд:

Що ж це означає для українських найманих працівників? Українська бізнес культура за ознакою контексту більш близька до Південної Європи. Тобто, ми більш схильні до складних, багаторівневих повідомлень, де зміст може бути прихованим між рядків. І якщо ви плануєте працювати десь у Скандинавських країнах, то не варто шукати прихованих думок, ваш співрозмовник мав на увазі саме те, що сказав.

Тож, обираючи місце для розбудови успішної карїєри, зробіть для себе невеличку домашню роботу із крос-культурних відносин. Цим ви полегшите прояви культурного шоку, а також зможете побудувати правильну лінію поведінки на робочому місці.

доцент Тетяна Щербина